Borelioza – jakie są objawy i jak leczyć ból w boreliozie?

Borelioza jest bakteryjną chorobą wieloukładową przenoszoną przede wszystkim przez kleszcze. Nieleczona atakuje skórę, układ nerwowy, stawy, a nawet serce, doprowadzając do ich nieodwracalnego uszkodzenia. Powikłania są niebezpieczne, a sama choroba wiąże się z silnym bólem. Dowiedz się, co to jest borelioza i jak łagodzić ból związany z boreliozą.

Borelioza – co to za choroba?

borelioza  rumień wędrującyWedług danych epidemiologicznych, w Polsce w ciągu ostatnich lat zauważalny jest stały wzrost zachorowań na boreliozę, jest to rocznie ok. 20 tys. przypadków boreliozy i kilkaset przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Wiąże się to z ogólnym ociepleniem klimatu, rozwojem turystyki i spędzaniem czasu na wypoczynku na łonie natury. Za przenoszenie boreliozy, a także odkleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy oraz riketsjozy odpowiadają kleszcze. W niektórych regionach nawet 30% populacji kleszczy może być nosicielami jednej z tych chorób.

Borelioza (chorobą z Lyme lub krętkowica kleszczowa) jest chorobą wywoływaną przez bakterie z rodzaju Borrelia burgdorferi, z których aż 9 genogatunków wykazuje działanie chorobotwórcze dla człowieka. Bakterie te przenoszone są przede wszystkim przez kleszcze, a zakażenie następuje po około 24-48 godzinach od wkłucia się pasożyta. Szybkie pozbycie się kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia, ale człowiek może zakazić się również poprzez wtarcie w zranione miejsce rozgniecionego kleszcza, dlatego podczas usuwania pasożyta należy zachować ostrożność.

Jest to choroba wieloukładowa obejmująca przede wszystkim skórę, stawy, układ krążenia i układ nerwowy. Borelioza może mieć ciężki przebieg i wymaga leczenia, ale nie każde zakażenie kończy się pełnoobjawową chorobą. Zdrowy organizm z mocnym układem odpornościowym może samoczynnie poradzić sobie z zakażeniem. Świadczy o tym m.in. fakt, że dodatnie wyniki swoistych przeciwciał w kierunku Borrelia burgdorferi ma około 10% Polaków i aż połowa mieszkańców Białowieskiego Parku Narodowego, a nie chorują oni na boreliozę.

Borelioza – objawy i rozwój choroby

Kleszcz boreliozaChoroba z Lyme dzieli się na trzy stadia, a w leczeniu najważniejsze jest wykrycie wczesnego stadium, dotyczy to zarówno postaci ograniczonej tzw. rumienia wędrującego, jak i postaci rozsianej.

Objawy boreliozy u człowieka zależą od stadium oraz typu choroby. Objawy boreliozy mogą ujawnić się od kilku tygodni do nawet kilku lat od momentu zakażenia.

Stadia kliniczne boreliozy i objawy:

borelioza hospitalizacja szpitalWystępowanie objawów boreliozy zależy to od tego, które narządy zostały zajęte przez chorobę. Obok objawów ogólnoustrojowych oraz neurologicznych, ogromny problem stanowi przewlekły ból mięśni i stawów w boreliozie, a także ból głowy. Leczenie boreliozy, oprócz antybiotykoterapii, powinno obejmować rehabilitację oraz uśmierzanie bólu.

W celu diagnozy i leczenia boreliozy pacjent powinien zgłosić się do lekarza POZ, gdzie po ustaleniu diagnozy i potwierdzeniu zakażenia, zostanie wdrożona antybiotykoterapia. Jeżeli istnieją objawy neuroboreliozy, boreliozowego zapalenia stawów, a u chorego występuje ból, należy równolegle podjąć skuteczne postępowanie przeciwbólowe połączone z fizjoterapią. W AnalgoMed chory otrzyma stosowną pomoc w zakresie leczenia bólu przewlekłego.

`