Rehabilitacja przedoperacyjna i pooperacyjna – znaczenie w leczeniu bólu

Rehabilitacja jest zespołem działań mających na celu przywrócenie sprawnego funkcjonowania osoby chorej. Jednym z elementów rehabilitacji jest fizjoterapia, polegająca na dostarczaniu organizmowi bodźców, które poprawiają stan zdrowia i likwidują lub minimalizują dolegliwości bólowe. W leczeniu przeciwbólowym i szybszym powrocie do zdrowia po przebytym zabiegu znaczenie ma nie tylko rehabilitacja pooperacyjna, ale również przedoperacyjna, przygotowująca ciało do jak najszybszego podjęcia normalnych funkcji.

Znaczenie fizjoterapii w leczeniu bólu

W zintegrowanym modelu leczenia bólu nie może zabraknąć miejsca na metody fizjoterapeutyczne, które nie tylko mają złagodzić odczuwany ból, ale też usprawnić pacjenta, tak by mógł samodzielnie podjąć czynności codziennego życia. Zabiegi fizjoterapeutyczne mają istotny wpływ na zmniejszenie odczuwania bólu i powrót do zdrowia po urazach, operacjach i zabiegach. Dają dobre efekty w niwelowaniu bólu przewlekłego zwłaszcza dotyczącego narządu ruchu i kręgosłupa. Takie kompleksowe podejście z wykorzystaniem różnych metod: rehabilitacji, farmakoterapii, neuromodulacji oraz psychoterapii sprawia, że leczenie jest maksymalnie skuteczne.

Postępowanie nie ogranicza się wyłącznie do zabiegów oraz ćwiczeń usprawniająco-przeciwbólowych po przebytych urazach lub w wyniku chorób. Ogromne znaczenie w powrocie do zdrowia ma rehabilitacja przedoperacyjna oraz rehabilitacja pooperacyjna.

Co to jest rehabilitacja przedoperacyjna i jakie ma znaczenie?

Rehabilitację kojarzy się raczej z postępowaniem po zabiegach niż przed nimi. Tymczasem przygotowanie przed operacją w niektórych przypadkach jest równie ważne. Zaleca się ją zwłaszcza u osób z zaplanowaną operacją narządu ruchu i kręgosłupa. Jej celem jest przywrócenie zakresu ruchu i siły mięśni, które są konieczne do przeprowadzenia operacji, a także znaczne przyspieszenie powrotu do zdrowia. Rehabilitacja przedoperacyjna zapewnia:

Rehabilitacja pooperacyjna a ból i powrót do formy

fizjoterapia leczenie bóluLeczenie bólu pooperacyjnego po zabiegach na kończynach, wstawieniu endoprotezy, zabiegach na kręgosłupie, czy operacjach jamy brzusznej musi odbywać się pod kontrolą fizjoterapeuty oraz poradni leczenia bólu. Dzięki połączeniu metod fizjoterapeutycznych oraz metod leczenia bólu można osiągnąć bardzo dobre rezultaty, a powrót do funkcjonowania będzie efektywniejszy i szybszy.

Taka rehabilitacja wymagana jest nie tylko w przypadku chorych po przebytych operacjach ortopedycznych, ale również u pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi powodującymi przewlekłe dolegliwości bólowe. Rehabilitacja po operacji onkologicznej jest skuteczną i bezpieczną metodą przywracania sprawności psychoruchowej u pacjentów leczonych z powodu choroby nowotworowej.

Rehabilitacja pooperacyjna w pierwszej kolejności ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom zabiegu: bólom, obrzękom, ograniczeniom ruchomości, osłabieniu siły mięśniowej, zanikaniu mięśni, powstawaniu blizn itd. Ma również na celu usprawnienie chorego, powrót do najlepszej, możliwej sprawności po zabiegu i przygotowanie go do samodzielności.

Poradnia leczenia bólu a rehabilitacja

W Centrum Leczenia Bólu AnalgoMed Wrocław podchodzimy kompleksowo do problematyki leczenia bólu, zwłaszcza bólu przewlekłego, ale również bólu pooperacyjnego wymagającego leczenia kompleksowego. Stosując różne techniki fizjoterapeutyczne, pomagamy w zmniejszaniu i ograniczaniu:

Rehabilitacja i leczenie bólu mają ze sobą wiele wspólnego. Zakres fizjoterapii oraz inne elementy leczenia zawsze dobierane są indywidualnie na podstawie wywiadu, stanu pacjenta i jego możliwości tak, aby możliwe było osiągnięcie najlepszych rezultatów terapeutycznych.

`