Skale oceny natężenia bólu – jak z nich korzystać i do czego się przydają?

Każdy człowiek odczuwa ból w nieco inny sposób i ma na niego mniejszą bądź większą tolerancję. Nawet ta sama osoba z tą samą dolegliwością może odczuwać ból z różnym natężeniem w zależności od wielu czynników, jak chociażby aktualna kondycja psychiczna, temperatura zewnętrzna czy dzień cyklu menstruacyjnego u kobiet. Dlatego nie istnieje uniwersalny i obiektywny wyznacznik tego, jak bardzo boli pacjenta. W celu oceny indywidualnego odczuwania bólu opracowano skale oceny bólu, pozwalające na subiektywne przedstawienie stopnia natężenia dolegliwości.

Panie doktorze, boli mnie bardzo… to znaczy jak?

Właściwa ocena bólu przez lekarza jest podstawą wdrożenia odpowiedniej farmakoterapii i leczenia uzupełniającego, zwłaszcza w leczeniu bólu przewlekłego, bólu nowotworowego, bólu pooperacyjnego oraz innych dolegliwości, do których wymagane jest zaplanowanie odpowiedniej strategii leczenia przeciwbólowego.

ból brzucha ocena bóluBól jest czymś więcej niż tylko dolegliwością fizyczną, a do skutecznego leczenia wymagane jest wdrożenie dokładnej i regularnej oceny dolegliwości, bez tego terapia będzie prowadzona na chybił-trafił i mało efektywnie.

Organizacje: World Health Organization (WHO), Agency for Health Care Policy and Research, American Pain Society i National Comprehensive Cancer opracowały wytyczne oceny bólu, według których to właśnie stopień ciężkości dolegliwości bólowych jest podstawą do wyboru leczenia. Dlatego ważne jest, by precyzyjnie ocenić stopień nasilenia bólu u pacjenta.

Do oceny natężęnia bólu powszechnie używane są skale: numeryczna NRS, wzrokowo-analogowa VAS, słowna VRS, skale obrazkowe, których zadaniem jest ocena natężenia bólu u dzieci oraz skale wielowymiarowe. Problemem jest ocena bólu wśród osób z zaburzeniami poznawczymi, u których nie można zastosować standardowych metod np. u pacjentów objętych opieką paliatywną. W ich przypadku używa się behawioralnej oceny bólu oraz zaawansowanej kontroli skuteczności leczenia p. bólowego.

Najczęściej wykorzystywane skale oceny bólu

Opracowano wiele wiarygodnych i dobrze funkcjonujących metod. Najpowszechniej stosowane są skale NRS, VAS i VRS, pozwalające na szybką i dokładną ocenę.

W klinice leczenia bólu AnalgoMed we Wrocławiu stosowane są różne skale oceny bólu, a ich dobór zależy od pacjenta i jego komunikatywności, rodzaju zespołu bólowego i wielu innych czynników. Wszystko po to, byśmy mogli dobrać najskuteczniejszą formę leczenia.

`