Ból fantomowy (po amputacji)

Po amputacji części ciała z przyczyn operacyjnych lub urazowych dochodzi do występowania zmian czuciowych, które mogą przybierać charakter: bólu fantomowego, czucia fantomowego, bólu kikuta. Ból fantomowy to uczucie bólu w odjętej części ciała, najczęściej w kończynie. Jest bardzo częsty – występuje u 60 – 80% pacjentów po amputacjach.

leczenie bólu fantomowego (po amputacji)Ból fantomowy to zjawisko, któremu towarzyszy zazwyczaj czucie fantomowe czyli iluzja obecności amputowanej kończyny oraz wrażenie zmiany jej kształtu, wielkości czy położenia. Ponadto u chorych po amputacjach wystąpić może uporczywy ból kikuta bez zjawisk fantomowych. Ból fantomowy spowodowany jest mechanizmami obwodowymi i ośrodkowymi. Przerwanie ciągłości nerwów powoduje nadwrażliwość ich kikutów. Z tego powodu wystąpić może spontaniczne pobudzenie nerwów obwodowych wzmacniane następnie w rdzeniu kręgowym. Daje to objawy bólów samoistnych.

Bóle fantomowe mają zróżnicowany charakter. Mogą to być bóle ostre, napadowe, jak porażenie prądem lub też bóle tępe, uporczywe, ściskające. Dotyczyć mogą całej odjętej kończyny lub jej fragmentu. Ból fantomowy może mieć niewielkie natężenie, ale też może być bardzo silny, uniemożliwiający normalną aktywność życiową. Dlatego też tak istotne jest odpowiednie leczenie. Ból fantomowy może ustępować na dłuższy czas i potem nagle powracać.

Leczenie bólu fantomowego jest trudne i złożone. Oprócz leków przeciwbólowych stosowane są leki towarzyszące: przeciwdrgawkowe i przeciwdepresyjne. Stosowane są również techniki znieczulenia przewodowego, a także metody neuromodulacyjne obejmujące stymulacje nerwów obwodowych, rdzenia kręgowego i mózgu. Wykorzystywane są też metody psychoterapeutyczne w tym także techniki „virtual reality”. Reakcja na leczenie jest indywidualnie zróżnicowana i wymaga czasem długotrwałego procesu rehabilitacji.

Ból fantomowy nie jest zjawiskiem, z którym trzeba nauczyć się żyć. Zapraszamy do kontaktu z kliniką Analgomed – pomożemy w dobraniu najskuteczniejszej w danym przypadku metody leczenia.