Leczenie bólu neuropatycznego

leczenie bólu neuropatycznegoBól neuropatyczny spowodowany jest uszkodzeniem lub chorobą układu nerwowego, w szczególności jego somatosensorycznej części.

Ból neuropatyczny nie jest osobną chorobą, ale zespołem charakterystycznych objawów. Ból neuropatyczny charakteryzuje się odmienną od innych zespołów bólowych wrażliwością na leki, np. małą skutecznością klasycznych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Ból neuropatyczny występuje w przebiegu wielu specyficznych schorzeń, jak: neuralgia półpaścowa, zespół wieloobjawowego bólu miejscowego (CRPS), polineuropatia cukrzycowa, neuralgia trójdzielna, bóle fantomowe, przetrwałe bóle pooperacyjne i pourazowe oraz inne.

Leczenie bólu neuropatycznego jest trudne i złożone. Grona ekspertów w licznych opracowaniach wytycznych postępowania podzieliły farmakologiczne leczenie bólu neuropatycznego na określone poziomy leczenia określane też jako rzuty.

ból neuropatyczny leczenieDo leków pierwszego rzutu zaliczono trójcykliczne leki antydepresyjne, inhibitory wychwytu noradrenaliny i serotoniny (wenlafaksyna, duloksetyna), ligandy receptora kanału wapniowego alfa-2-beta (gabapentyna, pregabalina) i miejscowe podanie 5% lidokainy w plastrze. Za leki drugiego rzutu, uzasadniające leczenie bólu neuropatycznego, uznano leki opioidowe, a za trzeciego rzutu leki przeciwpadaczkowe, inne leki przeciwdepresyjne i miejscowo stosowaną kapsaicynę. Leki kannabinoidowe uważane są także za środki trzeciego rzutu, po wyczerpaniu innych możliwości terapeutycznych. Inny rodzaj wytycznych zaleca postępowanie w konkretnych postaciach bólu neuropatycznego. Leczenie bólu neuropatycznego w polineuropatii cukrzycowej, to gabapeptyna i pregabalina, a następnie duloksetyna i wenlafaksyna a potem opioidy. W neuralgii nerwu trójdzielnego lekami pierwszego rzutu są karbamazepina i okskarbamazepina a następnie metody chirurgiczne. Leczenia bólu neuropatycznego w neuropatii półpaścowej, to gabapentyna, pregabalina, leki przeciwdepresyjne i 5% lidokaina w plastrze a następnie kapsaicyna i opioidy. Stosowanie technik interwencyjnych w leczeniu bólu neuropatycznego posiada na ogół efekt ograniczony i poza neuralgią pochodzącą z nerwu trójdzielnego, ich zastosowanie powinno być ostrożne, a efekt działania poddany dokładnej analizie Leczenie bólu neuropatycznego jest jednym z najtrudniejszych wyzwań medycyny bólu.