Dyskopatia – leczenie

dyskopatia lędźwiowa leczenieDyskopatia jest schorzeniem krążka międzykręgowego. Powstaje z powodu jego uszkodzenia albo zwyrodnienia. Dyskopatia jest schorzeniem powszechnym. Stanowi podstawową przyczynę bólów kręgosłupa. Najczęstszą postacią dyskopatii jest dyskopatia lędźwiowa , określana powszechnie jako bóle krzyża, następnie dyskopatia szyjna a rzadziej dyskopatia piersiowa. Szacuje się, że w Polsce około 70% populacji dorosłych doświadczyło w swoim życiu bólów kręgosłupa, z czego u 44% przyczyną miała być dyskopatia lędźwiowa.

Dyskopatia w znacznej części przypadków przybiera formę przepukliny dysku, czyli ucisku wypadniętego dysku międzykręgowego na korzeń nerwowy. Taki mechanizm posiadać może zarówno dyskopatia lędźwiowa jak i dyskopatia szyjna. Dyskopatia występować może zarówno w postaci ostrej jak i przewlekłej. Dyskopatia ostra to najczęściej efekt nagłego wystąpienia przepukliny dysku. Występuje wówczas zespół ostrego bólu kręgosłupa, który może ustąpić po 1-3 tygodniach lub przejść w postać przewlekłą.

Leczenie dydyskopatia szyjna leczenieskopatii może być zachowawcze lub operacyjne. Leczenie dyskopatii należy rozpocząć od postępowania zachowawczego. Leczenie zachowawcze ostrej fazy, to unieruchomienie pacjenta. W tym okresie duże znaczenie ma leczenie farmakologiczne. Właściwe leczenie farmakologiczne, to dobór odpowiednich nieopioidowych leków przeciwbólowych razem z lekami wspomagającymi, jak na przykład leki zmniejszające napięcie mięśniowe. Zastosowanie leków z grupy opioidów wymaga bardzo precyzyjnego doboru pacjentów, starannego rozważenia korzyści w stosunku do możliwych powikłań oraz dokładnego nadzoru nad przebiegiem leczenia. Leczenie operacyjne wskazane jest w przypadkach wystąpienia zaburzeń czynności pęcherza i jelit oraz innych objawów neurologicznych, rdzeniowych lub korzeniowych, a także w razie wystąpienia znacznego upośledzenia ruchomości spowodowane intensywnym ciągłym lub nawracającym bólem. Należy pamiętać, że dyskopatia szyjna, ale też i dyskopatia lędźwiowa stwarzają znaczne ryzyko operacyjne i szacuje się, że około 12% operowanych pacjentów cierpi na bardzo trudny do leczenia pooperacyjny zespół bólowy kręgosłupa. W przypadkach przewlekających się dolegliwości bólowych i przy wystąpieniu przewlekłego zespołu bólu kręgosłupa zintegrowane leczenie farmakologiczne, leczenie fizjo- i kinezyterapeutyczne a także leczenie psychoterapeutyczne, odgrywają najbardziej istotną rolę w procesie leczenia i rehabilitacji pacjentów z dyskopatią.

Leczenie dyskopatii w różnych postaciach, to jeden z wiodących problemów terapeutycznych, którym zajmuje się zintegrowany ośrodek leczenia bólu „Analgomed”. W ośrodku tym uzyskać można poradę w zakresie leczenia dyskopatii we wszystkich wymiarach terapeutycznych.