Medyczne uśmierzanie bólu – nieinwazyjne i inwazyjne

Metody medycznego uśmierzania bólu stosowane są zarówno w bólu ostrym (np. po urazach) jak i w bólu przewlekłym (bóle głowy, kręgosłupa) oraz w bólach nowotworowych. Wyróżniamy metody leczenia niezabiegowe i zabiegowe. Metody niezabiegowe to podawanie leków przeciwbólowych zwanych analgetykami. Ogólnie analgetyki dzielą się na nieopioidowe stosowane w bólach o małym i średnim nasileniu i na opioidowe stosowane w silnych bólach.

Oprócz analgetyków stosujemy w leczeniu bólu leki pomocnicze zwane koanalgetykami. Zastosowanie leków przeciwbólowych wiąże się z poważnym ryzykiem objawów niepożądanych., dlatego powinny być stosowane pod kontrolą lekarską. Metody zabiegowe to blokady nerwów w różnych okolicach ciała, stymulacja elektryczna nerwów oraz zabiegi operacyjne. Metody zabiegowe są bardzo skuteczne w starannie dobranych przypadkach. Mogą jednak łączyć się z groźnymi powikłaniami dlatego decyzja o ich zastosowaniu powinna być podejmowana we współpracy z lekarzem doświadczonym w leczeniu bólu.