Rehabilitacja po udarze

Udar mózgu jest drugą z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie (wg danych WHO). Szybka pomoc medyczna sprawia, że osoba po udarze ma duże szanse na przeżycie, jednak u 25-50% chorych rozwija się trwała niepełnosprawność.

Wyróżniamy udar niedokrwienny – odpowiada za 80-90% przypadków oraz krwotoczny, dotyczący 10-20% przypadków. Po tym incydencie życie pacjenta w jednej chwili całkowicie się zmienia, a równowaga życiowa zostaje zaburzona. Człowiek po przebytym udarze przestaje być samodzielny, jego własne ciało odmawia posłuszeństwa, a oprócz dolegliwości neurologicznych i fizjologicznych dochodzą problemy psychiatryczne. Szacuje się, że od 25-60% osób po przebytym udarze choruje na depresję znacznie upośledzającą motywację i chęć powrotu do zdrowia.

Czy udar mózgu musi wiązać się z pożegnaniem dotychczasowego życia?

Nie, nie musi!

AnalgoMed – centrum leczenia bólu i rehabilitacji

Wczesna rehabilitacja pacjenta po udarze – dlaczego jest taka ważna?

rehabilitacja po udarzeWarunkiem najwyższej skuteczności leczenia jest szybki transport pacjenta do szpitala, szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia, a następnie wczesne rozpoczęcie profesjonalnej rehabilitacji, gdy tylko stan pacjenta będzie stabilny. We wszystkim kluczowy jest czas.

Mózg jest niezwykłym organem o wysokiej neuroplastyczności i niesamowitych zdolnościach regeneracyjnych. Zdrowe części mózgu potrafią przejmować obowiązki uszkodzonych, dzięki czemu mózg uczy się od nowa utraconych funkcji. Jest to proces długotrwały i mocno zależny od czasu – im wcześniej zostaną wprowadzone ćwiczenia, tym lepiej. Istnieją wyspecjalizowane ośrodki zajmujące się właśnie tym zagadnieniem. Zaniedbana rehabilitacja niestety może prowadzić do nieodwracalnych zmian, których w dalszym postępowaniu nie da się już cofnąć.

Rehabilitacja po udarze w szpitalu czy w klinice?

Każdy z tych etapów jest niezwykle istotny i nie należy go pomijać. Rehabilitacja, a dokładniej ćwiczenia kinezyterapeutyczne, powinny rozpocząć się już w szpitalu pod okiem tamtejszego rehabilitanta oraz dodatkowo własnego, jeżeli jest taka możliwość. Po wyjściu ze szpitala pacjent powinien jak najszybciej znaleźć specjalistyczne ośrodki, gdzie zostanie mu zapewniona najlepsza rehabilitacja po udarze mózgu.

Dział Fizjoterapii AnalgoMed Wrocław zapewnia:

Rehabilitacja po udarze – zakres Działu Fizjoterapii AnalgoMed:

Ponadto:

Więcej na ten temat przeczytasz w dziale Fizjoterapia i leczenie rehabilitacyjne w AnalgoMed

Jakich efektów należy się spodziewać?

Skuteczność zależy od wielu czynników, również osobniczych możliwości organizmu i neuroplastyczności mózgu. Dobrze przeprowadzona, wszechstronna rehabilitacja po udarze, obejmująca fizykoterapię, kinezyterapię oraz psychoterapię jest w stanie przywrócić najwyższą możliwą sprawność osobie, która przeszła udar mózgu.

Intensywna rehabilitacja pacjentów po udarze prowadzona jest do momentu zaobserwowania poprawy stanu i umiejętności chorego, następnie wprowadzane są techniki usprawniające. Jeżeli pełny powrót wybranych funkcji nie będzie możliwy, stosuje się techniki kompensacyjne. Najważniejsza w powrocie do zdrowia w przypadku choroby, jaką jest udar niedokrwienny lub krwotoczny, jest wytrwałość oraz systematyczne treningi zarówno z fizjoterapeutą, jak i samodzielnie w domu.

Efekt rehabilitacji zależy od wielkości i lokalizacji uszkodzenia mózgu, stanu pacjenta przed zachorowaniem, czasu rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji oraz zakresu wsparcia ze strony najbliższych.

Jak przebiega rehabilitacja po udarze mózgu?

rehabilitacja po udarze mózguW rehabilitacji oraz powrocie do zdrowia kluczową rolę odgrywa czas. Im szybciej pacjent trafi do szpitala, im sprawniej wdrożone zostanie leczenie, a następnie postępowanie rehabilitacyjne, tym mniejsze szkody wyrządzi udar mózgu.

Czas ma również znaczenie później już w trakcie ćwiczeń z pacjentem, dlatego rehabilitacja po udarze niedokrwiennym odbywa się etapami. Chociaż leczenie dla różnych rodzajów udaru jest odmienne, to rehabilitacja po udarze krwotocznym przebiega podobnie, jak w przypadku niedokrwiennego:

Dział Fizjoterapii AnalgoMed Wrocław zapewnia pomoc pacjentowi na każdym etapie powrotu do zdrowia. Dzięki nowoczesnym metodom oraz zaangażowaniu całego personelu pomagamy pacjentom, którzy przeszli udar mózgu w odzyskaniu sprawności.