Andrzej Kübler

Profesor dr hab. Andrzej Kübler jest lekarzem, specjalistą z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej. Szkolił się wszechstronnie w zakresie leczenia bólu. Akupunktury uczuł się w Pekinie, Szanghaju i we Wiedniu a inwazyjnego leczenia bólu m.in. w Nowym Jorku (Sloan Kettering Cancer Center), Londynie (St.Thomas) i Monachium (Grosshadern). Przez 27 lat kierował Katedrą i Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W 1991r. stworzył pierwszą w regionie wielodyscyplinarną Poradnię Leczenia Bólu a w 1992 jeden z pierwszych w kraju zespołów zintegrowanego leczenia bólu pooperacyjnego (Pooperacyjny Serwis Bólowy).

25 lat później zorganizował te jednostki po raz drugi w nowym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Opublikował ponad 600 artykułów naukowych, z których wiele dotyczy zagadnień diagnostyki i leczenia bólu. Jest promotorem 38 prac doktorskich, niemal połowa tych prac poświęcona jest zagadnieniom bólu pooperacyjnego i przewlekłego.
Za zasługi w dziedzinie leczenia bólu otrzymał w 2004r. tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu.

Aktywnie wspiera projekt utworzenia specjalizacji lekarskiej i pielęgniarskiej w dziedzinie medycyny bólu i stworzenia sieci referencyjnych ośrodków szkoleniowych w tym zakresie. Jest zwolennikiem leczenia bólu w sposób interdyscyplinarny i zintegrowany. Uważa, że wprowadzenie w 2017r. zapisu o prawie każdego pacjenta do leczenia bólu do Ustawy o prawach pacjenta stanowi jedno z największych osiągnięć prawodawstwa medycznego w Polsce XXI wieku.