Krzysztof Kassolik

Absolwent Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego (1979) i Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1986).

Ukończył wiele kursów specjalizacyjnych: m.in. z zakresu masażu dla nauczycieli szkół fizjoterapii, „Terapia neurorozwojowa  – NDT”, „Manipulacje tkanki łącznej – Connective Tissue Manipulations”, „Postępowanie fizjoterapeutyczne w bólu chronicznym”, „Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa”.

Uczestniczył w Ogólnopolskich Konferencjach Naukowo-Metodycznych dla nauczycieli masażu.

Współautor książek i opracowań akademickich i autor ponad 70 prac naukowych z zakresu masażu opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach branżowych.

Jest jednym z trzech twórców koncepcji wykorzystania zasady tensegracji w masażu.