Ból kręgosłupa szyjnego

leczenie bólu kręgosłupa szyjnegoBól kręgosłupa szyjnego stanowi dość częstą przyczynę dolegliwości bólowych w obrębie głowy i szyi. Szacuje się, że około 15% populacji doświadcza w życiu bólu kręgosłupa szyjnego. Bóle te występują częściej u kobiet niż u mężczyzn i dotyczą na ogół wieku średniego.

Ból kręgosłupa szyjnego występuje najczęściej w postaci niespecyficznej o złożonym mechanizmie powstawania. Czynnikami ryzyka pojawienia się takiego bólu są: warunki pracy z powtarzalnymi okresami utrzymywania zgięcia kręgosłupa szyjnego wraz z towarzyszącym stresem a także wcześniejsze urazy w obrębie szyi i ramion. Objawy zespołu bólu kręgosłupa szyjnego to utrzymujące się bóle i ograniczenie ruchomości szyi promieniujące do kończyn górnych, bóle i zawroty głowy. Objawom tym towarzyszyć mogą różne zaburzenia poznawcze i emocjonalne. Nie stwierdzono związku między wynikami badań obrazowych (Rtg, CT, MRI) a intensywnością lub częstością dolegliwości.

Ból kręgosłupa szyjnego pojawić się może także w następstwie urazu, najczęściej komunikacyjnego, wywołującego przyspieszenie lub opóźnienie ruchu głowy i szyi w stosunku do reszty ciała. Taki zespół bólowy określany jest jako następstwo odgięciowego urazu kręgosłupa szyjnego (angielskie „whiplash injury”). Ból kręgosłupa szyjnego w następstwie takiego urazu może być szczególnie uporczywy, przewlekły i oporny na leczenie. Często towarzyszą mu dolegliwości ogólne: zmęczenie, zaburzenia snu, depresja.

Leczenie bólu kręgosłupa szyjnego jest złożone. Leczenie farmakologiczne uwzględnia stosowanie leków przeciwbólowych, rozluźniających mięśnie i przeciwdepresyjnych. Stosowane są blokady nerwów i zabiegi kriolezji, fizjoterapia, psychoterapia i akupunktura. Skuteczność poszczególnych metod leczenia bólu kręgosłupa szyjnego jest ograniczona. Dlatego najlepsze wyniki daje program zintegrowanego leczenia interdyscyplinarnego. Możliwości prowadzenia takiej terapii oferuje Wrocław (Analgomed).

Ból kręgosłupa piersiowego w postaci przewlekłej występuje rzadziej niż bóle na odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa. Bóle kręgosłupa piersiowego posiadają zazwyczaj złożony mechanizm. Zmiany chorobowe na odcinku piersiowym kręgosłupa; zwyrodnieniowe, zapalne czy urazowe mogą powodować identyczne dolegliwości bólowe lak występujące w schorzeniach serca, płuc czy narządów jamy brzusznej. Dlatego przy ocenie dolegliwości bólowych na tym odcinku kręgosłupa konieczne jest dokładne postępowanie diagnostyczne dla wykluczenia narządowego pochodzenia bólu.