Strefa pacjenta

WZORY DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY:

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
    oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej >> Pobierz

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
    oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej >> Pobierz

  • Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
    oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej >> Pobierz

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Upoważnienie innej osoby do uzyskiwania dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia >> Pobierz

2. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej >> Pobierz

3. Upoważnienie do pobrania dokumentacji medycznej >> Pobierz

4. Oświadczenie o przeprowadzeniu badań u osoby niepełnoletniej >> Pobierz

5. Druk zamówienia recepty >> Pobierz

6. Karta Prawa Pacjenta >> Pobierz

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH:

REGULAMIN POZ: