Szanowni Państwo, 
oto warunki jakie należy spełnić aby zostać naszym Pacjentem:

Wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy:

WYBÓR LEKARZA I PIELĘGNIARKI POZ

Lekarze POZ:
Danielle Ploch (internista)
Michał Dudek (pediatra)
Monika Czurczak (internista/geriatra)
Alicja Szymczyszyn (internista/diabetolog)
Filip Krzyżanowski (lekarz rodzinny)
dr Justyna Kanclerska (internista)

Lekarz zbierający deklaracje:
lek. Jagoda Syrkiewicz (lekarz rodzinny)

Pielęgniarki POZ:
mgr Katarzyna Miłuch

Położna:
Małgorzata Pawliszko

Pielęgniarz zbierający deklaracje:
mgr Szymon Pisarski