Aktualne metody leczenia bólu – jakie metody stosujemy?

Kompleksowe leczenie bólu musi obejmować wiele metod indywidualnie dobranych do stanu i potrzeb pacjenta. Analgezja, czyli eliminacja bólu jest dziedziną medycyny, która rozwijała się przez wieki. Z biegiem czasu odkrywano wiele substancji działających znieczulająco, które stosowano najpierw podczas zabiegów, a później w celu leczenia bólu przewlekłego. A jak to wygląda dziś? Jakie są aktualne metody leczenia bólu przewlekłego i jakie stosujemy w naszym centrum?

Każdy ma prawo do leczenia bólu

Choć trudno w to uwierzyć, dopiero w 2001 roku ból został uznany za „niezależną jednostkę chorobową powodującą problemy fizyczne i psychospołeczne porównywalne do nowotworów i chorób układu krążenia” – definicja Europejskiej Federacji Międzynarodowego Badania Bólu EFIC. Natomiast w Polsce w 2017 roku został wprowadzony zapis o prawie każdego pacjenta do leczenia bólu do Ustawy o Prawach Pacjenta.

Wciąż jednak widoczne są znaczne różnice w postępowaniu przeciwbólowym pomiędzy różnymi krajami europejskimi, zwłaszcza krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. Centrum Leczenia Bólu AnalgoMed we Wrocławiu jest jedną z najnowocześniejszych klinik w Polsce, w której do leczenia bólu podchodzi się w sposób interdyscyplinarny i zintegrowany.

Jakie metody i sposoby leczenia bólu stosujemy w ośrodku?

Aby zapewnić maksymalną skuteczność terapii, wykorzystujemy zintegrowany model leczenia bólu przewlekłego obejmujący następujące elementy:

Wielokierunkowa, personalizowana farmakoterapia – polega na indywidualnym doborze leków oraz ich bieżących modyfikacjach, co zapewnia optymalną skuteczność leczenia. Stosowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne, opioidy, koanalgetyki oraz inne leki wspomagające, dzięki którym leczenie jest efektywne i obarczone minimalnymi działaniami niepożądanymi. Optymalna farmakoterapia uwzględnia rotację opioidów oraz innych analgetyków z ustawieniem dawkowania tak, by nie dochodziło do bólów końca dawki czy bólów przebijających.

Metody interwencyjne leczenia bólu – wskazaniem do ich zastosowania są dolegliwości niepoddające się standardowemu leczeniu farmakologicznemu, które mają organiczny zakres i są wyraźnie umiejscowione. Metody interwencyjne leczenia bólu to m.in.: blokady, wstrzyknięcia, wlewy wykorzystywane dla przerwania przewodzenia bólu w układzie nerwowym, neurolizy, termolezje, kriolezje, podawanie leków zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo, chirurgiczne przecięcia struktur nerwowych, inne zabiegi chirurgiczne.

Metody neuromodulacyjne – przede wszystkim poprawiające komfort życia pacjentów. Mają za zadanie powodować korzystne zmiany układu nerwowego na ból za pomocą stymulacji obwodowej i centralnej określonych miejsc w układzie nerwowym. Należą do nich np. akupunktura czy elektrostymulacja. Metody te wykorzystywane są nie tylko w celu leczenia bólu przewlekłego, ale również w wielu innych schorzeniach: chorobie Parkinsona, padaczce czy chorobach psychicznych.

Metody psychologiczne – wielokierunkowe leczenie bólu musi obejmować również metody psychologiczne oraz leczenie bólu na podłożu psychogennym. Opiera się na ścisłej współpracy pacjenta i jego rodziny z psychologiem specjalizującym się w terapii osób cierpiących z powodu bólu przewlekłego. Psychologiczne metody obejmują rozmowy z psychologiem, próby zrozumienia źródła problemu, naukę kontroli oddechu, techniki medytacyjne oraz ćwiczenia relaksacyjne.

Metody fizjoterapeutyczne – zintegrowany model leczenia bólu przewlekłego obejmuje również metody fizjoterapeutyczne mające na celu złagodzić odczuwany ból. Stosowane są zwłaszcza w przypadku bólów stawowych, stanów zapalnych i urazów, schorzeń kręgosłupa, dyskopatii, rwy kulszowej i kontuzji. Dzięki współpracy z fizjoterapeutami nasi pacjenci szybciej wracają do pełnej sprawności.

Wszystkie wskazane metody leczenia bólu przewlekłego są równie ważne i powinny być stosowane wspólnie, w zależności od potrzeb i stanu pacjenta. O tym, jakie konkretnie działania należy podjąć, decyduje interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem anestezjologa, gdyż tylko całościowe i skoordynowane podejście do leczenia może dać wymierne rezultaty. W AnalgoMed wiemy, jak leczyć ból, by terapia była nie tylko skuteczna, ale również obarczona jak najmniejszymi skutkami ubocznymi.

`