Rodzaje bólu – jak typ bólu wpływa na sposób leczenia

Ból jest odczuwany przez każdego człowieka nieco inaczej, dlatego nazywa się go odczuciem subiektywnym. Może mieć różne nasilenie, każdy z nas ma inny próg odczuwania, a to, co dla jednego jest lekkim lub umiarkowanym bólem, dla innego może być przyczyną dużego cierpienia. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ból nie jest odczuciem jednorodnym, wręcz przeciwnie: jest bardzo zróżnicowany i powstaje z rozmaitych przyczyn. Klasyfikacja i rodzaje bólu mają duże znaczenie dla wdrożenia prawidłowego, skutecznego leczenia przeciwbólowego.

Po co nam ból? Różne rodzaje bólu

rodzaje bólu plecy

Ból pełni przede wszystkim funkcję ostrzegawczą i ochronną. Występuje w czasie uszkodzenia tkanki oraz w czasie choroby i inicjuje procesy mające na celu utrzymanie równowagi czynności organizmu. Reakcje na ból dotyczą zwłaszcza zmian w układzie krążenia oraz oddychania: przyspieszenie rytmu serca, zwiększenie przepływu krwi w mózgu i mięśniach, zwiększenie częstotliwości i objętości oddechów i wielu innych. Mają one przestawić organizm w tryb ochronny „walki i ucieczki”, jednak długotrwałe utrzymywanie się organizmu w tym stanie prowadzi do wielu negatywnych zmian, dlatego niezbędne jest zahamowanie tych mechanizmów – innymi słowy konieczne jest leczenie bólu. Leczenie to musi być dostosowane do mechanizmu powstawania oraz intensywności odczuwania bólu.

Ból ostry – należy do najczęstszych rodzajów bólu i jest reakcją na impuls elektryczny przewodzony włóknami nerwowymi. Uszkodzenie tkanek powoduje wyzwolenie impulsu nerwowego, który dociera do mózgu i tam jest odpowiednio przetwarzany. W wyniku reakcji bólowej dochodzi do uwolnienia substancji odpowiedzialnych za przewodzenie bólu w układzie nerwowym. Ten ból, jego rodzaje i przyczyny są spowodowane urazem, procesem patologicznym lub chorobą wywołującą uszkodzenia tkanek.

Ból przewlekły – o tym rodzaju bólu mówimy, gdy dolegliwości utrzymują się powyżej 3 miesięcy. Ból przewlekły często jest określany jako choroba sama w sobie, ponieważ obniża jakość życia, powoduje zaburzenia fizjologiczne, psychologiczne i społeczne. Do jego leczenia niezbędne jest wielokierunkowe podejście terapeutyczne. Im dłuższy czas trwania dolegliwości, tym większe nasilenie jego skutków i obniżenie jakości życia.

Jakie są rodzaje bólu przewlekłego?

Zarówno ból ostry, jak i przewlekły wymagają zastosowania odpowiednich i adekwatnych środków, mających na celu złagodzenie objawów. W przeciwnym razie organizm będzie utrzymywał się w ciągłym stanie stymulacji bólowej, co jest niekorzystne i zwiększa ryzyko powikłań układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, a także problemów psychicznych np. depresji.

leczenie bólu rodzaje

Rozpoznanie rodzaju bólu, ocena jego charakteru i przyczyny ma ogromne znaczenie dla prawidłowego dobrania odpowiedniego leczenia przeciwbólowego. W poradni leczenia bólu AnalgoMed (Wrocław) zajmujemy się leczeniem każdego rodzaju bólu przewlekłego z zastosowaniem wielokierunkowego i zintegrowanego sposobu terapii, uwzględniającego zaangażowanie wielu specjalistów, farmakoterapię, metody niefarmakologiczne, techniki inwazyjne i nieinwazyjne, a także fizjoterapię i psychoterapię. Wszystko po to, by przewlekły ból bez względu na rodzaje i przyczyny został maksymalnie ograniczony, co umożliwi pacjentowi powrót do codziennego funkcjonowania.

 

`